fbpx
İlk alışverişinize özel GET10 koduyla %10 indirimin tadını çıkarın!
 1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

 • Satıcı’ ; (sözleşmede bundan sonra “Satıcı” olarak anılacaktır)

Unvanı: ZİGEL AKSESUAR TAKI TASARIM LTD ŞTİ

Adres: ZÜHTÜPAŞA MAH. ŞEFİKBEY SK. ADVİYE APT 24/5 KADIKÖY/İSTANBUL

Mersis No: 9980831343

E-posta Adres: hello@zygielle.com

İnternet Sitesi: www.zygielle.com

 • Alıcı ; (sözleşmede bundan sonra “Alıcı” olarak anılacaktır)

Ad-Soyad/Unvanı:

Tc Kimlik No:

Adres:

Telefon:

E-posta Adresi:

İşbu Sözleşme’nin ifası kapsamında satıcı tarafından Alıcı’ya yapılacak bildirimlerin ya da gönderimlerin yapılabilmesi amacıyla alıcının kimlik ve iletişim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olduğu, bilgilerde meydana gelebilecek değişikliklerin satıcıya bildirileceği, aksi durumda Satıcı’nın sorumlu tutulmayacağı, Alıcı tarafından kabul ve beyan edilmektedir.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın www.zygielle.com internet sitesinden elektronik ortamda satın aldığı ve aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
 1. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET/ÜRÜN

3.1. Sözleşme konusu hizmet veya ürünlerin adı, temel nitelikleri, adeti, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

Hizmet/Ürün Adı ve Temel Nitelikleri:

Adet:

Satış Fiyatı (KDV Dahil Toplam):

Ödeme Şekli: Kredi Kartı (Tek Çekim-Taksit)- Havale

 • Teslimat ve İfa: Ürünler, Alıcı’nın belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak teslim edilir.
 • Ürünler’in, Alıcı’nın gösterdiği başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.
 • Alıcı, Ürünler’i teslim aldığı anda kontrol etmek ve gördüğü ayıpları derhal Satıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.
 • Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3.2. Ödeme Şekli;

– Ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir. Şirket tarafından izin verilen ödeme yöntemi, ödeme sayfasında belirtilmiştir.

– Kredi kartı ile yapılacak satın alımlar için; sipariş özeti sayfasında sipariş toplamının ödenebileceği taksit sayısı belirtilmiştir.

– Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir.

– Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

– Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

– Havale/Eft yöntemi ile ödemenin seçilmesi halinde ödeme sayfasında yer alan Satıcı hesap bilgileri geçerli olacaktır.

 1. CAYMA HAKKI

Alıcı hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu günden, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise malın kendisine tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma hakkını kullanarak ürünü iade edebilir.

4.1. Alıcı, cayma hakkı kullanım bildirimini websitesi üzerinden Satıcı’ya ulaştırır.

4.2. Alıcı iade edeceği malı Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile Satıcı’ya gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği malı ön bilgilendirme formunda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan satıcı sorumlu değildir.

4.3. İade edilecek ürün ile beraber fatura da teslim edilmelidir.

 

 1. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Mevzuat uyarınca Tüketici/Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkına sahip değildir:

 • Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların satışına ilişkin sözleşmelerde
 • Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde
 • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde
 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde; ve
 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (kupon gibi).
 • Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamı dışında bırakılmış olan mal veya hizmetler (Satıcı’nın düzenli teslimatları ile Tüketici’nin meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) bakımından cayma hakkı kullanılamayacaktır.

 

 1. GENEL HÜKÜMLER

6.1. Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, Satıcı tarafından Alıcı’ ya verilmesi gereken iletişim bilgileri, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt ettiği anlamına gelir. www.zygielle.com internet sitesi ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve satışa ilişkin fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

6.2. Satıcı, Sözleşme konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildirir ve Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir hizmet/ürün sunabilir,

6.3. Alıcı, Sözleşme konusu hizmetin/ürünün sunumu için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu hizmetin/ürünün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın sözleşme konusu hizmeti/ürünü sunma yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. Satıcı, sözleşmenin ifası ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmesini doğrudan engelleyen; doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı, ulaşım kazalarının, yazılımdan kaynaklanan sorunların meydana gelmesi veya ilgili tedarikçilerden alınan altyapı hizmetlerinde oluşan aksama ve benzeri mücbir sebep halleri hariç hizmetlerin hizmet sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür.

6.5. Satıcı, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’nın onayını alarak ya da Alıcı’ya bildirim yapmak sureti ile eşit kalite ve fiyatta farklı bir hizmet/ürün sunabilir.

6.7. Alıcı, siparişine ve/veya siparişine konu ürün/hizmet ile ilgili herhangi bir konuda şikâyetinin olması halinde şikâyetini hello@zygielle.com adresine e-posta yolu ile iletebilir. İletilen şikâyet ve başvurular derhal kayıtlara alınacak, yetkili birimler tarafından değerlendirilerek çözümlenmeye çalışılacak ve en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.

6.8. Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya hizmetin/ürünün Alıcı’ya sunulmasından evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Satıcı kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin yirmi dört (24) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

6.9. Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Satıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

6.10. Alıcı, hizmet/ürünün kullanımı sırasında işbu Sözleşme’de yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme ile belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Alıcı’yı bağlayacaktır.

6.11. Alıcı, üçüncü kişilerin fikri ve sınai mülkiyet ve kişilik hakları dâhil her türlü hakkına halel gelmediğini, kendi paylaşımları nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan ve tazminat taleplerinden bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

6.12. Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesini ve üyeliğini sahtecilik amacıyla veya hukuka aykırı diğer bir amaçla bağlantılı olarak kullanamaz; sitede kendisine ait olmayan, illegal, saldırgan (müstehcen, ırkçı, nefret söylemi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere), ayrımcı, yanıltıcı, suistimal edici, kabul edilemez, taciz edici, iftira ve hakaret içeren, müstehcen, pornografik ve fikri hakları, markaları, gizlilik yükümlülüklerini, özel hayatı ya da kişiye özel hak ve bilgileri ihlal eden veya diğer bir şekilde üçüncü kişilere zarar veren ifadeleri kullanamaz.  Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, vb.) işlemlerde bulunamaz.

6.13. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Alıcı, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Satıcı’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Satıcı’nın Alıcı’ya karşı üyelik ve mesafeli satış sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

 1. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

7.1. Alıcı, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2. Alıcı, ödeme işlemlerini havale yolu ile yaptığı durumlarda havale işleminin üç (3) iş günü içerisinde tamamlanmış olması gerekmektedir. Aksi halde Alıcı, ürünü almaktan vazgeçmiş sayılacaktır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

8.1. Satıcı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“ 6698 sayılı Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Satıcı tarafından elde edilmiş/elde edilecek ya da Alıcı tarafından Satıcı ile paylaşılan ya da paylaşılacak kişisel verileri, sözleşmenin ifası, hizmetin en etkin şekilde sunulması, sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, hizmetlerin sağlandığı sistemlerin kontrolünü sağlamak ve bu sistemleri geliştirmek, hizmetlerin hukuka aykırı kullanımını engellemek adına ve bunlar dışında sair mevzuatta öngörülen hukuki sebeplerle, kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileri internet sitesinde yer alan Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak temin etmekte ve işlemektedir.

8.2. Üye, Aydınlatma Metni’ni okuduğunu-anladığını, aydınlatma yükümlülüğünün tam ve eksiksiz olarak yerine getirildiğini kabul ve beyan eder.

 1. UYUŞMAZLIK ve YETKİLİ MAHKEME

8.1. İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup; uygulanacak hukuk Türk Hukuku’dur.

8.2. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere işbu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için tüketici işleminin yapıldığı veya tüketicinin (Alıcı’nın) ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise tüketici işleminin yapıldığı veya tüketici (Alıcı’nın) ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkili olacaktır.

 

 1. YÜRÜRLÜLÜK

Alıcı, site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu Sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. Satıcı, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede Alıcı tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

 

 

SATICI:

Unvanı: ZİGEL AKSESUAR TAKI TASARIM LTD ŞTİ Adres: ZÜHTÜPAŞA MAH. ŞEFİKBEY SK. ADVİYE APT 24/5 KADIKÖY/İSTANBUL

Mersis No: 9980831343

E-posta Adres: hello@zygielle.com

İnternet Sitesi: www.zygielle.com

 ALICI:

Ad-Soyad/Unvanı:

Tc Kimlik No:

Adres:

Telefon:

E-posta Adresi:

Tarih: