fbpx
İlk alışverişinize özel GET10 koduyla %10 indirimin tadını çıkarın!

AYDINLATMA METNİ

Değerli müşterimiz, kişisel verileriniz  veri sorumlusu sıfatı ile www.mxclan.com  adresinde mukim ZİGEL AKSESUAR TAKI TASARIM LTD ŞTİ (“Şirket”/”Veri Sorumlusu”) tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla ve belirtilen kapsamda işlenmekte ve aktarılmaktadır. İşbu aydınlatma metni ile işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Ad, soyad, TC kimlik numarası, telefon, adres bilgisi, e-posta adresi, IP adresi, kredi kartı bilgisinden oluşan kişisel verileriniz;

 • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Sipariş hazırlanması, kargolanması ve teslimatı,
 • Fatura düzenlenmesi,
 • Talep ve şikayet yönetimi
 • Vergisel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Şirketimiz faaliyetlerinden, internet sitemizdeki gelişmelerden ve kampanyalardan haberdar edilmeniz,
 • Şirketin devamlılığının sağlanması için süreçlerin planlanması ve icra edilmesi,
 • Şirketin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

amaçlarıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının a, c, ç, e, ve f bendi kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaati sebebiyle işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması, Alıcı Gruplar ve Aktarım Amacı

 • Şirket’imize sağlayacağınız ad, soyad ve adres bilgileriniz teslimatı sağlayacak kargo firmasıyla,
 • İnternet sitemiz üzerinden gerçekleştirilen ödeme işlemlerinde iş ortağımız ………. ile,
 • Hukuki bir yükümlülük bulunması halinde ise bu yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının ç bendine dayalı olarak Kolluk Kuvvetleri, Yargı Makamları, İş Merkezi Yönetimi, ile ve diğer resmi kurum ve kuruluşlarla,
 • Uygulamanın faaliyete geçebilmesi için anlaşmalı olduğumuz kurum ve kuruluşlar ile hizmet aldığımız iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz, internet sitemiz ve tarafınızca başvurulacak diğer yöntemlerle toplanabilecektir.

Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kullanmak istediğiniz haklarınızı veya taleplerinizi www.mxclan.com  adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurararak hello@zygielle.com adresine  size ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atabilir veya ıslak imza taşıyan bir dilekçe ile ZÜHTÜPAŞA MAH. ŞEFİKBEY SK. ADVİYE APT 24/5 KADIKÖY/İSTANBUL  adresine başvuru yapabilirsiniz. Kayıtlı Elektronik Posta (“KEP”) yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınız için ………………..kep.tr yapabilirsiniz. Başvurunuz 30 gün içerisinde ücretsiz olarak cevaplanacaktır. Ancak başvurunuzun ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.