fbpx
İlk alışverişinize özel GET10 koduyla %10 indirimin tadını çıkarın!

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM KOŞULLARI

Değerli Kullanıcımız,

İşbu sözleşme ile ile adınıza açılacak güvenli bir kullanıcı hesabı ile sizlere daha verimli hizmet vermeyi amaçlamaktayız. Onay kutucuğunu işaretlerek üye olmanız halinde işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir.  Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte ise yapacağınız her türlü işlemlerden kullanıcı sıfatıyla sorumluluğunuz doğacaktır.

 1. TARAFLAR

İşbu sözleşme www.mxclan.com adresinde yer alan ZİGEL AKSESUAR TAKI TASARIM LTD ŞTİ (“Şirket”) ile bu internet sitesinde sunulan hizmetten yararlanacak olan sizler (“Kullanıcı” ve/veya “Üye”) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda oluşturulmaktadır.

 1. KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu, www.zygielle.com internet sitesinden (“Site”) yapılacak her alışverişte, Kullanıcı’ya fırsatlar oluşturan üyelik ilişkisine dair hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

 1. KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  • Kullanıcı, işbu Sözleşme’ye taraf olarak ad, soyad, e-posta, cep telefonu numarası, adres, ikamet edilen adres bilgisi olmak üzere alım-satım ilişki kapsamında temin edilen kişisel verilerinin üyelik sözleşmesinden doğan tüketici sıfatı ile Şirket içerisinde kullanılmasına ve kişisel verilerinin Şirket iş ortaklarına, grup şirket ve iştiraklerine aktarılmasına izin verdiğini kabul ve beyan eder.
  • Üyelik aşamasında Kullanıcı tarafından Şirket yetkililerine bildirilen bilgilerin doğru ve gerçek olduğu kabul edilir. Üyelik aşamasında sunulan bilgilerin değişmesi halinde Kullanıcı yeni ve güncel bilgileri Şirket’e bildirmekle yükümlüdür.
  • Üyelik ilişkisi Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’nin kabulüne ilişkin kutucuğu tıklamasıyla veya kendine özgü şifreyi Şirket’e bildirmesiyle kurulur.
  • Kullanıcı, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Kullanıcı, kişisel profilinin kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin ğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır.
 1. ŞİRKET HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  • Şirket, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Kullanıcı başvurularını reddedebilir veya Kullanıcı başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve oşullara bağlayabilir.
  • Şirket, herhangi bir sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme’de değişiklik yapma hakkı saklıdır. Yapılacak değişiklikler yayımlanma tarihinden itibaren Taraflar için bağlayıcı nitelik kazanacaktır.
  • Şirket, Kullanıcılar’ın bilgilerini Site’de yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ne ve mevzuata uygun olarak korumakla yükümlüdür.
  • Şirket, Kullanıcı tarafından sunulan bilgileri kullanıcı hesabı oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak ve  kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.
  • Şirket, Site’de kullanım koşullarına ilişkin bilgileri güncel olarak yayımlamak ve üketicileri Kullanıcıları Site üzerinden bilgilendirmekle yükümlüdür.
  • Site’ye girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet hiçbir zarardan Şirket ve Şirket yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler sorumlu değildir. Şirket, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
  • Site’de yer alan her türlü işitsel, görsel, yazılı materyalin, içeriğin hakları mahfuz olup, aksi ifade edilmiş olmadıkça Şirket’e aittir. Kullancı’nın, izinsiz kullanımların yasa dışı kullanım niteliği taşıyacak olup ilgililer hakkında Şirket tarafından yasal işlem başlatılabilecektir. Site’nin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, Şirket markası, Site’nin alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu erektirir. Şirket’in burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.
  • Şirket, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
  • Şirket kendi kontrolünde olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referansların içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
  • İşbu internet sitesine ilişkin sistemde oluşabilecek sorunların tespit edilebilmesi ve giderilmesi, internet sitesinin ve sistemin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak siteye erişmek için kullanıcılarca kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
  • Şirket işbu internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda kullanıcı, işbu internet sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından endisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
 1. SÖZLEŞME’NİN FESİHİ
  • Şirket Kullanıcı’nın başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Kullanıcı başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Kullanıcı hakkında şikayetler alınması veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun Şirket tarafından risk olarak değerlendirilmesi ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek Kullanıcı statüsüne son verebilir.
  • Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında kurulan üyelik ilişkisini haklı sebebin varlığı halinde yazılı bildirimde bulunmak kaydı ile feshedebilir.
 1. GENEL HÜKÜMLER
  • Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“ 6698 sayılı Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından elde edilmiş/elde edilecek ya da üye tarafından Şirket ile paylaşılan ya da paylaşılacak kişisel verileri, Üye tarafından kendisinden talep edilen hizmetleri en etkin şekilde sunmak, sunduğu hizmetleri geliştirmek, üyelik ilişkisinin kesintisiz olarak sürdürülebilmesini ve verimliliğini sağlamak adına ve/veya internet sitesi üzerinden Üyenin kişisel hesabının oluşturulması, düzenlenmesi ve kişisel hesap üzerinden üyelik işlemlerinin yönetilmesi amacıyla ve/veya üye ve müşterileri kampanya ve fırsatlardan haberdar etmek veya hizmete ilişkin fiyat, pazarlama, diğer imkan, teklif ve bilgileri sunmak, Üyelerle etkin iletişim kurma gibi amaçlarla ya da hizmetlerin sağlandığı sistemlerin kontrolünü sağlamak ve bu sistemleri geliştirmek, hizmetlerin hukuka aykırı kullanımını engellemek adına ve bunlar dışında sair mevzuatta öngörülen hukuki sebeplerle, kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileri internet sitesinde yer alan Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak temin etmekte ve işlemektedir.
   Üye, Aydınlatma Metni’nin okuduğunu-anladığını, aydınlatma yükümlülüğünün tam ve eksiksiz olarak yerine getirildiğini kabul ve beyan eder.
  • Tabiat hadisesi, tabii afetler, (yangın, sel, salgın hastalık, deprem, su baskını vs.), savaş (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), iç savaş, terör eylemleri, kalkışma, devrim, ihtilal, devlet yönetiminin zorla ele geçirilmiş olması, endüstriyel ihtilaflar, grevler, lokavtlar, ablukalar, yavaşlatmalar, resmi makamlarca yapılan kısıtlama veya fiiller, imtinalar veya müdahaleler, site’ye erişimi engelleyecek her türlü idari ve/veya yargı kararı veya benzeri işlemler ve bununla sınırlı kalmaksızın Taraflar’ın kontrolü dışında gelişen ve Taraflar’ın bu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana çıkması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir.
  • İşbu Sözleşme’nin esaslı unsurları dışındaki herhangi bir maddesinin, alt maddesinin veya hükmünün geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğunun tespit edilmesi işbu Sözleşme’nin diğer madde, alt madde veya hükümlerinin uygulanabilirliğini veya geçerliliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda, işbu Sözleşme’de her bakımdan, geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğu tespit edilen madde, alt madde veya hükümler Sözleşme metninden çıkarılmış gibi değerlendirilerek yorumlanacak ve ifa edilecektir.
  • Taraflar, işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerini kendi hür iradeleri ile karşılıklı olarak belirlediklerini, Sözleşme’nin tüm koşullarını ayrıntılı olarak değerlendirdiklerini ve tüm bu koşullar üzerinde mutabık kaldıklarını; işbu Sözleşme’nin başta Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanun kapsamında yürürlükte olan yönetmelikler dahil sair hukuki mevzuat göz önünde bulundurularak hazırlandığını; bu Sözleşme’nin standart bir Sözleşme olmadığını, Sözleşme maddelerinden herhangi birisinin taraflardan birisini daha zayıf konuma düşürmediğini, konulan tüm hükümlerde karşılıklılık ilkesinin titizlikle gözetildiğini kabul ve beyan etmişlerdir.
  • Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni de işbu özleşme’nin ayrılmaz bir parçası olarak işbu Sözleşme ile birlikte yorumlanacaktır.
  • Sözleşme ile ilgili her türlü tebligat Şirket’in Sözleşme’nin ilk maddesinde belirtilen adresine ve Kullanıcı’nın beyan ettiği adresine yapılacaktır. Adres değişikliği diğer Taraf’a yazılı olarak bildirilmediği sürece, bu adreslere yapılacak tebligatlar, hukuken geçerli bir tebligatın üküm ve sonuçlarını doğuracaktır.
  • Taraflar, Sözleşme’nin Türk Hukuku’na tabi olduğunu ve Sözleşme’den doğabilecek bütün uyuşmazlıklarda, öncelikle kendileri karşılıklı olarak kabul edecekleri makul bir anlaşmaya varabilmek için müzakere yoluyla her türlü gayreti göstereceklerini beyan ve taahhüt etmektedirler. Aksi takdirde, işbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri